Elektřina a plyn z obnovitelných zdrojů

Zelená energie do firem
a certifikáty Zelené energie

Získejte certifikát projektu Zelené energie a podpořte světový i domácí rozvoj využívání obnovitelných zdrojů.

Ozeleníme vaší firmu – a to i bez nutnosti změny současného dodavatele!

Zodpovědnost k životnímu prostředí se stává běžnou součástí každodenního života. Využívání obnovitelných zdrojů energie je aktuálním trendem, který výrazně ovlivňuje trh s energiemi a určuje podobu hospodaření firem i domácností. Reagujte na změny, které postihují výrobu energie z fosilních paliv a myslete s námi na budoucnost.

Podpora Zelené energie je formou symbolického navýšení koncové ceny energie.

Získáte certifikát, kterým můžete označit svou provozovnu nebo webové stránky.

Zelenou elektřinu můžete odebírat s naší pomocí i se současným dodavatelem.

Odkupujeme certifikáty od výrobců energie a pomáháme jim získat další příjem.

Jak vzniká Zelená energie?

Zelená energie vzniká různými metodami, které využívají tzv. obnovitelné zdroje. Jde o přírodní jevy, které jsou součástí přirozeného koloběhu, jako je vítr, sluneční záření, síla vody, energie půdy a geotermální energie. Vedle toho zahrnuje i energii, která vznikla díky vývoji lidských technologií – zpracování biomasy, energie skládkového, kalového plynu a bioplynu.

Jak se k tomu staví Česká republika?

Česká republika přijala závazek v podobě přístupové směrnice EU, že do roku 2010 budou mít obnovitelné zdroje (OZE) podíl na spotřebě energie 8%. Pro rok 2030 by to pak mělo být okolo 20-21%. Evropská komise tuto strategii zpracovává jako dlouhodobý plán do roku 2050 v rámci Energetického plánu. To dokládá, že podíl zelené energie se i v České republice bude bezpochyby nadále zvyšovat a my se snažíme našim klientům tyto zdroje zpřístupnit. Vedle výroby elektřiny formou obnovitelných zdrojů (OZE) existují i druhotné zdroje (DZ) a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET).

Liší se cenově od běžné výroby energie?

Výroba energie z obnovitelných zdrojů je dražší, než v případě uhelných a jaderných elektráren. Rozdíl mezi podporovanou cenou OZE, DZ a KVET a průměrnou cenou na trhu hradí koncoví zákazníci formou regulovaného příspěvku.

Zelený certifikát

Jakmile se smluvně zavážete k využívání Zelené energie, získáváte certifikát, který můžete využít ve svém PR marketingu. Díky tomu se vaše firma bude prezentovat jako moderní instituce, která je ochotna navázat na současné trendy a myslet na globální budoucnost formou využívání prokázaných zdrojů obnovitelné energie.

Jak vzniká Zelená energie?
Zelená energie vzniká různými metodami, které využívají tzv. obnovitelné zdroje. Jde o přírodní jevy, které jsou součástí přirozeného koloběhu, jako je vítr, sluneční záření, síla vody, energie půdy a geotermální energie. Vedle toho zahrnuje i energii, která vznikla díky vývoji lidských technologií – zpracování biomasy, energie skládkového, kalového plynu a bioplynu.
Jak se k tomu staví Česká republika?
Česká republika přijala závazek v podobě přístupové směrnice EU, že do roku 2010 budou mít obnovitelné zdroje (OZE) podíl na spotřebě energie 8%. Pro rok 2030 by to pak mělo být okolo 20-21%. Evropská komise tuto strategii zpracovává jako dlouhodobý plán do roku 2050 v rámci Energetického plánu. To dokládá, že podíl zelené energie se i v České republice bude bezpochyby nadále zvyšovat a my se snažíme našim klientům tyto zdroje zpřístupnit. Vedle výroby elektřiny formou obnovitelných zdrojů (OZE) existují i druhotné zdroje (DZ) a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET).
Liší se cenově od běžné výroby energie?
Výroba energie z obnovitelných zdrojů je dražší, než v případě uhelných a jaderných elektráren. Rozdíl mezi podporovanou cenou OZE, DZ a KVET a průměrnou cenou na trhu hradí koncoví zákazníci formou regulovaného příspěvku.
Zelený certifikát
Jakmile se smluvně zavážete k využívání Zelené energie, získáváte certifikát, který můžete využít ve svém PR marketingu. Díky tomu se vaše firma bude prezentovat jako moderní instituce, která je ochotna navázat na současné trendy a myslet na globální budoucnost formou využívání prokázaných zdrojů obnovitelné energie.

Projekt DRATTON

Uděláme z vás zeleného odběratele!

Nemusíte přestupovat k novému dodavateli. S naší pomocí můžete Zelenou energií odebírat i u vašeho současného díky projektu DRATTON.

Záruky původu jsme schopni přenášet do jakéhokoli odběrného místa v rámci distribuční sítě celé Evropy. Lze si tak vybrat záruky jak z České republiky , tak i z Polska, Maďarska, Norska nebo Velké Británie.

Naše všechny služby

Nákup komodit na burze

Nakupujeme výhodně energii a plyn na burze. Budeme vaším partnerem od A do Z.

Lokální distribuční soustavy

Nabízíme distribuci LDS elektrické energie a zemního plynu.

Projekt Zelená energie

Realizujeme odkup a prodej zelené energie a jako první v ČR v nezávislosti na dodavateli.