Elektřina a plyn z obnovitelných zdrojů

Zelená energie do firem
a certifikáty Zelené energie

Získejte certifikát projektu Zelené energie a podpořte světový i domácí rozvoj využívání obnovitelných zdrojů.

Ozeleníme vaší firmu – a to i bez nutnosti změny současného dodavatele!

Zodpovědnost k životnímu prostředí se stává běžnou součástí každodenního života. Využívání obnovitelných zdrojů energie je aktuálním trendem, který výrazně ovlivňuje trh s energiemi a určuje podobu hospodaření firem i domácností. Reagujte na změny, které postihují výrobu energie z fosilních paliv a myslete s námi na budoucnost.

Zelená energie

Podpora Zelené energie je formou symbolického navýšení koncové ceny energie.

Zelená energie

Získáte certifikát, kterým můžete označit svou provozovnu nebo webové stránky.

Zelená energie

Zelenou elektřinu můžete odebírat s naší pomocí i se současným dodavatelem.

Zelená energie

Odkupujeme certifikáty od výrobců energie a pomáháme jim získat další příjem.

Jak vzniká Zelená energie?

Zelená energie vzniká různými metodami, které využívají tzv. obnovitelné zdroje. Jde o přírodní jevy, které jsou součástí přirozeného koloběhu, jako je vítr, sluneční záření, síla vody, energie půdy a geotermální energie. Vedle toho zahrnuje i energii, která vznikla díky vývoji lidských technologií – zpracování biomasy, energie skládkového, kalového plynu a bioplynu.

Zelená energie
Zelená energie

Jak se k tomu staví Česká republika?

Česká republika přijala závazek v podobě přístupové směrnice EU, že do roku 2010 budou mít obnovitelné zdroje (OZE) podíl na spotřebě energie 8%. Pro rok 2030 by to pak mělo být okolo 20-21%. Evropská komise tuto strategii zpracovává jako dlouhodobý plán do roku 2050 v rámci Energetického plánu. To dokládá, že podíl zelené energie se i v České republice bude bezpochyby nadále zvyšovat a my se snažíme našim klientům tyto zdroje zpřístupnit. Vedle výroby elektřiny formou obnovitelných zdrojů (OZE) existují i druhotné zdroje (DZ) a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET).

Liší se cenově od běžné výroby energie?

Výroba energie z obnovitelných zdrojů je dražší, než v případě uhelných a jaderných elektráren. Rozdíl mezi podporovanou cenou OZE, DZ a KVET a průměrnou cenou na trhu hradí koncoví zákazníci formou regulovaného příspěvku.

Zelená energie
Zelená energie

Zelený certifikát

Jakmile se smluvně zavážete k využívání Zelené energie, získáváte certifikát, který můžete využít ve svém PR marketingu. Díky tomu se vaše firma bude prezentovat jako moderní instituce, která je ochotna navázat na současné trendy a myslet na globální budoucnost formou využívání prokázaných zdrojů obnovitelné energie.

Zelená energie
Jak vzniká Zelená energie?
Zelená energie vzniká různými metodami, které využívají tzv. obnovitelné zdroje. Jde o přírodní jevy, které jsou součástí přirozeného koloběhu, jako je vítr, sluneční záření, síla vody, energie půdy a geotermální energie. Vedle toho zahrnuje i energii, která vznikla díky vývoji lidských technologií – zpracování biomasy, energie skládkového, kalového plynu a bioplynu.
Jak se k tomu staví Česká republika?
Česká republika přijala závazek v podobě přístupové směrnice EU, že do roku 2010 budou mít obnovitelné zdroje (OZE) podíl na spotřebě energie 8%. Pro rok 2030 by to pak mělo být okolo 20-21%. Evropská komise tuto strategii zpracovává jako dlouhodobý plán do roku 2050 v rámci Energetického plánu. To dokládá, že podíl zelené energie se i v České republice bude bezpochyby nadále zvyšovat a my se snažíme našim klientům tyto zdroje zpřístupnit. Vedle výroby elektřiny formou obnovitelných zdrojů (OZE) existují i druhotné zdroje (DZ) a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET).
Liší se cenově od běžné výroby energie?
Výroba energie z obnovitelných zdrojů je dražší, než v případě uhelných a jaderných elektráren. Rozdíl mezi podporovanou cenou OZE, DZ a KVET a průměrnou cenou na trhu hradí koncoví zákazníci formou regulovaného příspěvku.
Zelený certifikát
Jakmile se smluvně zavážete k využívání Zelené energie, získáváte certifikát, který můžete využít ve svém PR marketingu. Díky tomu se vaše firma bude prezentovat jako moderní instituce, která je ochotna navázat na současné trendy a myslet na globální budoucnost formou využívání prokázaných zdrojů obnovitelné energie.

Projekt DRATTON

Uděláme z vás zeleného odběratele!

Nemusíte přestupovat k novému dodavateli. S naší pomocí můžete Zelenou energií odebírat i u vašeho současného díky projektu DRATTON.

Záruky původu jsme schopni přenášet do jakéhokoli odběrného místa v rámci distribuční sítě celé Evropy. Lze si tak vybrat záruky jak z České republiky , tak i z Polska, Maďarska, Norska nebo Velké Británie.

Naše všechny služby

Zelená energie

Nákup komodit na burze

Nakupujeme výhodně energii a plyn na burze. Budeme vaším partnerem od A do Z.

Zelená energie

Lokální distribuční soustavy

Nabízíme distribuci LDS elektrické energie a zemního plynu.

Zelená energie

Projekt Zelená energie

Realizujeme odkup a prodej zelené energie a jako první v ČR v nezávislosti na dodavateli.