Elektřina a plyn

Nákup komodit na burze

Nákup energií je s naši pomocí velmi rychlý, transparentní a administrativně nenáročný proces. Nákupem komodit na burze se věnujeme na denní bázi a do nejmenšího detailu, proto dokážeme přesněji a lépe vyhodnocovat cenu komodit. Pro naše klienty jsme v roli poradce, auditora a nákupčího v jednom –  nejprve se seznámíme s dosavadním stavem, navrhneme řešení a po převzetí jej průběžně informujeme o situaci na trhu, nákupech, trendech a dalších věcech spojených s energiemi.

Zajišťujeme dokonalou strategii nákupu energií a plynu na burze. Budeme Vaším komplexním obchodním partnerem

Energie jsou důležitou součástí našich životů, domácností i firem a ne každý klient má kapacitu na porovnávání cen a jednotlivých okolností, které ji ovlivňují. Ovšem my máme tu výhodu, že se energiím věnujeme každý den a do nejmenšího detailu. Díky naší specializaci tak klient ušetří značné množství svého času. Klientovi nabízíme efektivní, nenáročný a zcela transparentní nákup energií a plynu. Tím ovšem naše spolupráce nekončí. Účinný obchodní vztah vyjadřuje důvěru a dlouhodobou spokojenost. I po úspěšném nákupu komodit klienta průběžně informujeme o situaci na trhu a nejnovějších trendech, díky čemuž s námi může dále analyzovat své potřeby.

Firmy s námi dokáží ušetřit 2-11€ (50-275,- Kč) na MWh.

Vyřídíme za vás veškerou agendu spojenou s nákupem komodit.

Energie od klientů umíme rovněž odkupovat.

Nákup komodit je náš denní chleba

Nákup komodit na burze je sám o sobě pro firmu klienta administrativně a časově nejméně náročný způsob a rovněž finančně nejvýhodnější. Sledovat všechny vlivy, které mají dopad na cenu komodit, ovšem vyžaduje kontinuální a detailní pozornost. Jen pro představu například vyhodnocujeme zprávy z ostatních odvětví, byznysu, aktuálního světového dění v oblasti politiky a legislativních změn. Sledujeme stav zásobníků v Evropě, počasí a mnoho dalších okolností

Jsme vašim partnerem

Pro klienta zajistíme veškerou náplň pro nákup energií. Zanalyzujeme dosavadní situaci a potřeby klienta, navrhneme nejvhodnější strategii, vyhodnotíme burzovní situaci, po souhlasu klienta provedeme nákup a zprostředkujeme smluvní vztah mezi obchodníkem a klientem. Nenabízíme klientovi žádné investiční certifikáty a licence, pouze kompletní administrativní a zprostředkovatelské řešení.

Kde obchodujeme

S klientem průběžně komunikujeme a předáváme informace o vývoji cen na burze. Převážně obchodujeme na http://www.pxe.cz/, kde jsou data k dispozici i klientovi, který tak má svůj obchod plně pod kontrolou.

Jakmile klient souhlasí, zašleme potvrzení k podpisu a nákup je ukončen.

Nákup komodit je náš denní chleba

Nákup komodit na burze je sám o sobě pro firmu klienta administrativně a časově nejméně náročný způsob a rovněž finančně nejvýhodnější. Sledovat všechny vlivy, které mají dopad na cenu komodit, ovšem vyžaduje kontinuální a detailní pozornost. Jen pro představu například vyhodnocujeme zprávy z ostatních odvětví, byznysu, aktuálního světového dění v oblasti politiky a legislativních změn. Sledujeme stav zásobníků v Evropě, počasí a mnoho dalších okolností

Jsme vašim partnerem

Pro klienta zajistíme veškerou náplň pro nákup energií. Zanalyzujeme dosavadní situaci a potřeby klienta, navrhneme nejvhodnější strategii, vyhodnotíme burzovní situaci, po souhlasu klienta provedeme nákup a zprostředkujeme smluvní vztah mezi obchodníkem a klientem. Nenabízíme klientovi žádné investiční certifikáty a licence, pouze kompletní administrativní a zprostředkovatelské řešení.

Kde obchodujeme

S klientem průběžně komunikujeme a předáváme informace o vývoji cen na burze. Převážně obchodujeme na http://www.pxe.cz/, kde jsou data k dispozici i klientovi, který tak má svůj obchod plně pod kontrolou.

Jakmile klient souhlasí, zašleme potvrzení k podpisu a nákup je ukončen.

Strategie nákupů

Podoby nákupu jsou různé a zohledňují strategii dle potřeb klienta

Fixní nákup

Je jednorázovým nákupem celkového množství komodity na celé období. Jeho výhodou je, že lze garantovat přesnou kalkulaci nákladů.

Postupný nákup

Klientům nejvíce vyhovuje z dlouhodobého hlediska a my jej rovněž nejčastěji preferujeme. Na základě dat, která jsme získali od klienta (smluvní vztahy, faktury za posledních 12 měsíců a odběrový diagram), vytvoříme nákladový koeficient, ke kterému připočítáme aktuální stav cen na burze.

Denní nákup

Zahrnuje průběžný nákup dle nejaktuálnějšího vývoje na burze a cen.

Další možností je kombinace postupného a denního nákupu, tedy nákup kombinovaný.

Jednoduchost, rychlost a transparentnost burzovního nákupu způsobila, že touto moderní cestou pořizují energie téméř všichni naši klienti. Tradiční a dlouhá léta jediný možný způsob stanovení ceny za komoditu byla fixní cena při výběrovém řízení.

Tento způsob jsme však nahradili tzv. koeficientem a strategií postupného nákupu, kdy finální cena dodávky energií je stanovována aktuální cenou na burze + nákladovým koeficientem.

Naše všechny služby

Nákup komodit na burze

Nakupujeme výhodně energii a plyn na burze. Budeme vaším partnerem od A do Z.

Lokální distribuční soustavy

Nabízíme distribuci LDS elektrické energie a zemního plynu.

Projekt Zelená energie

Realizujeme odkup a prodej zelené energie a jako první v ČR v nezávislosti na dodavateli.